Уеб сайт за ревю на сайтове

websaitove.eu

Какво не знаем за детектора на лъжата?

Какво не знаем за детектора на лъжата? Знаете ли, че има три фази на изследване с детектор на лъжата – първата фаза е преди началото на излседването, втората фаза се състои в получаването на данните, които се отчитат по време на теста и третата фаза прави анализ на получените данни.

Становището накрая може да бъде записано по три начина:

-„Няма индикации за измама“ – изследваното лице е не лъже в отговорите си.
-„Има индикации за измама“ – човекът, който се изследва е казал лъжа.
-„Неопределеност“ – тогава специалистът, който прави изследването не може да каже със сигурност, дали диаграмите показват истина или лъжа. Когато лицето лъже, то има възможността да обясни своите физиологични реакции, които се индикират на апарата в следствие на неговия съмнителен отговор.

Какво се провежда едно изследване с детектор на лъжата? Първо се попълват няколко формуляра. Експертите по полиграфа запознават лицето с процедурата на излседването с детектора на лъжата. Изчитат му се всички въпроси, които са кратки! Задължително те трябва да бъдат кратки, за да няма объркване от страна на лицето и машината.

После изследваното лице се включва към детектора на лъжата, и започва да отговаря с ‘да’ и ‘не’ на въпросите, които му се задават от служителите, които извършват изследването. После следва преглеждане и оценяване на всяка една получена диаграма.

Знаете ли, че детекторът на лъжата прилича много на звукозаписвачката, но детекторът записва физеологическите изменения, които се случват в тялото на лицето, подложено на това изледване, при задаването на определени въпроси.

А знаете ли какво означава терминът ‘полиграф’? Думата означава ‘много писания’. Това прави логичен факта, че се събират и записват едновременно резултатите от измерването на дадени физиологически промени вътре в тялото на подложения на апарата човек, които са настъпили в следствие на лъжа.