Уеб сайт за ревю на сайтове

websaitove.eu

Права на съпрузите по време на развод по исков ред

Какво представлява разводът по исков ред? При развода по исков ред, съпрузите могат да предприемат действия, с които да прекратят брака си, ако смятат, че той съществува формално между тях или просто им липсват нормални съпружески отношения и разбирателство. За съжаление все повече брачни двойки търсят адвокат за бърз развод, който да защитава правата им пред съда.

Когато изберете развод по взаимно съгласие и наемете адвокат за бърз развод, той трябва да Ви запознае с най-важните права, които имате по време на процеса, а те са:

-Разводът по исков ред може да стане развод по взаимно съгласие.
-Съдебната процедура може да бъде спряна от съпругата, в случай, че тя е бременна.
-Съпрузите имат право да поискат време от съда, в което да разрешат проблемите си доброволно.
-Съпрузите трябва да се явят лично на първото съдебно заседание.

Подадената молба до съда, от съпругът, който иска развод, трябва да бъде придружена от доказателства, които да доказват, че бракът е непоправимо разстроен. При разводът по исков ред мотивите за развода трябва да се докажат. Трябва да се докажат всички факти, които според него са разстроили брака.

Искащият развод съпруг има право да поиска търсене на вина за разстроеното състояние на брака? Той има право да поиска съда да се произнесе по вината за непоправимото разстройство на брака. Откриването на вината се отразява на разноските по делото, които са за сметка на виновния, ако той разбира се бъде доказан като виновен. Ако съдът реши, че вината е и на двамата съпрузи, разходите по делото се покриват и от двамата. Доказването на вината е от изключително значение за важни въпроси по делото, като присъждане на родителски права, семейно жилище и др.